Martin Woldson Theater at The Fox
1001 W Sprague Ave.
Spokane, Washington 99201