Chester Fritz Auditorium
Grand Forks, North Dakota