Mankato Civic Center
1 Civic Center Plaza.
Mankato, Minnesota 56001